Jautājumi un atbildes

Kādu aizsardzību cietušais var saņemt no policijas?

Kādu aizsardzību cietušais var saņemt no tiesas?

Kādos gadījumos policija var pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu?

Ko darīt, ja policija izsaukumā atsakās pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu?

Cik ilgi darbojas policijas lēmums par nošķiršanu?

Cik ilgi darbojas tiesas noteiktā pagaidu aizsardzība?

Vai tiesas noteiktā pagaidu aizsardzība beidz darboties, ja noteiktajā termiņā netiek iesniegta pamatprasība?

Cik ilgā laikā tiesa pieņem lēmumu par pagaidu aizsardzību?

Kas var iesniegt tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību?

Ja cietušajam nav pierādījumu vardarbībai, vai tas nozīmē, ka pagaidu aizsardzību nav iespējams saņemt?

Vai man ir nepieciešams jurists vai advokāts, lai sagatavotu un iesniegtu tiesā pieteikumu pagaidu aizsardzībai?

Vai un cik man ir jāmaksā par pieteikuma iesniegšanu tiesā?