Kādas prasības var iesniegt tiesā

Saskaņā ar Civilprocesa likumu cietušais var saņemt tiesas pagaidu aizsardzību (lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību), ja ir ierosināta vai nākotnē tiks ierosināta civillieta sekojošās prasījumos:

  • prasībā par laulības neesamību vai šķiršanu
  • personisku aizskārumu dēļ (piemēram, atlīdzības piedzīšanā par nodarītām fiziskās ciešanām un morālo kaitējumu, goda un cieņas aizskārums)
  • par uzturēšanas līdzekļu piedziņu (gan kopīgajam bērnam, gan pašam cietušajam)
  • par pušu kopīgā mājokļa dalīšanu, kurā tās dzīvo vienā mājsaimniecībā, vai tā mājokļa lietošanas kārtības noteikšanu, kurā puses dzīvo vienā mājsaimniecībā; laulāto kopīgās mantas sadali
  • kā arī lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām.