Policijas rīcība tiesas lēmuma izpildes kontrolē

Lēmumu par pagaidu aizsardzību, kā arī lēmumu par aizsardzības līdzekļu aizstāšanu vai atcelšanu tiesa nekavējoties pēc tā pieņemšanas nosūta Valsts policijai izpildes kontrolei. Lēmums tiek nosūtīts elektroniski, tādējādi nodrošinot nekavējošu lēmuma izpildes kontroli.

Gadījumā, ja tiesa ir uzlikusi pienākumu varmākam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, neatgriezties un neuzturēties tajā, atbildīgais policijas darbinieks sazinās ar cietušo vai tā pārstāvi, lai informētu, kā sazināties ar viņu un ka nepieciešamības gadījumā ar viņa starpniecību cietušais un varmāka varēs savstarpēji komunicēt, tai skaitā, lai izņēmuma gadījumā varmāka varētu saņemt no mājokļa pirmās nepieciešamības priekšmetus.

Sazinoties ar cietušo vai tā pārstāvi, policijas darbinieks noskaidro, vai varmāka ir labprātīgi izpildījis lēmumu tiesas noteiktajā termiņā. Izpildot lēmumu, varmākam ir tiesības paņemt apģērbu, apavus, veļu, veselības aprūpei nepieciešamās lietas. Ja varmāka nav labprātīgi izpildījis tiesas lēmumu, tad policijas darbinieks nodrošina tiesas lēmuma izpildi, kā arī nodrošina varmākam iespēju paņemt pirmās nepieciešamības priekšmetus.

Ja varmāka atsakās pildīt vai pārkāpj tiesas lēmumu, policija var izmantot piespiedu līdzekļus, lai nodrošinātu lēmuma izpildi –  piespiedu naudu, fiziskā spēka pielietošanu, speciālu līdzekļu (roku dzelžu, dienesta suņu u.c.) izmantošanu, ieroču pielietošanu. Par nepakļaušanos policijas darbiniekam varmāka var arī tikt aizturēts uz 4 stundām.

Ja varmāka atrodas acīmredzamā apreibinošo vielu ietekmē, policijas darbinieks uz cietušā pieteikuma pamata var aizturēt varmāku policijas iestādē līdz atskurbšanai (ne ilgāk kā uz12 stundām).

Saņemot tiesas lēmumu izpildes kontrolei atbildīgais policijas darbinieks informāciju par šo lēmumu ievada Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā. Līdz ar to ikviens policijas darbinieks nepieciešamības gadījumā varēs noskaidrot, vai konkrētai personai ir ar tiesas lēmumu piemēroti pagaidu aizsardzības līdzekļi.