Vardarbība pret bērniem – statistika

Pētījumā “Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums”, 2014 no visām aptaujātajām sievietēm Latvijā 34% norādīja, ka bērnībā (līdz 15 gadu vecuma) ir cietušas no fiziskas, seksuālas vai psiholoģiskas vardarbības, kas ir nedaudz zemāks rādītājs kā vidējais Eiropā – 35%.

30% no aptaujātajām norādījušas, ka bērnībā ir cietušas no pieaugušo fiziskas vardarbības. 7% no respondentēm norādījušas, ka bērnībā cietušas no pieaugušo seksuālas vardarbības. Savukārt 8% no aptaujātajām apstiprinājušas, ka ir cietušas no pieaugušo ģimenes locekļu psiholoģiskas vardarbības.

Tās respondentes, kuras apgalvoja, ka bērnībā ir cietušas no pieaugušo fiziskas vardarbības, norādījušas, ka 52% gadījumu varmāka bijis tēvs, patēvs vai audžutēvs, 34% gadījumu – māte, pamāte vai audžumāte, 17% gadījumu – kāds no vīriešu kārtas radiniekiem.

Šeit var lejupielādēt pētījuma kopsavilkumu latviešu valodā.

Eiropas Savienībā (ES) Eiropas Savienības Pamattiesību Aģentūras mājas lapā var iepazīties ar pilnu pētījuma tekstu angļu valodā, kā arī citu noderīgu informāciju.Spied šeit.

Laikā no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada martam tika veikts pētījums par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi, kura ietvaros tika aptaujāti 1223 Latvijas iedzīvotāji. Kaut arī šī pētījuma dati atšķiras no pētījuma “Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums” rezultātiem, tomēr tie norāda uz vardarbību pret bērniem kā izplatītu problēmu Latvijā.

66% respondentu norādīja, ka bērnībā ir fiziski sodīti. 31% no respondentiem norādīja, ka ir cietuši no savu vecāku vai kāda cita mājās dzīvojoša pieauguša ģimenes locekļa emocionālas vardarbības, 16% respondentu ir piedzīvojuši savu vecāku vai kāda cita mājās dzīvojoša pieauguša ģimenes locekļa fizisku vardarbību. 10% no respondentiem bērnībā ir piedzīvojuši seksuālu vardarbību no kāda pieaugušā – vecāka radinieka, ģimenes drauga vai svešinieka. 12,6% respondentu bērnībā pieredzējuši tēva vai patēva vardarbību pret māti vai pamāti.

Šeit var lejupielādēt pētījuma kopsavilkumu latviešu valodā.