Vardarbība pret sievietēm – statistika

Lai noskaidrotu, cik izplatīta ir vardarbība pret sievietēm Eiropas Savienībā (ES) Eiropas Savienības Pamattiesību Aģentūra 2012.gadā veica pētījumu “Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums”, kura laikā notika tiešas intervijas ar 42 000 sievietēm visās 28 ES dalībvalstīs. Latvijā tika intervētas 1 513 sievietes. Pētījuma rezultāti publiskoti 2014.gada martā.

Saskaņā ar pētījumu 39 % no Latvijā aptaujām sievietēm savā dzīves laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vismaz vienu reizi ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību. Šis rādītājs ir augstāks par vidējo ES – 33% un ierindo Latviju 7.vietā. 32% no aptaujātajām sievietēm norādīja, ka ir cietušas no sava partnera (vīra vai drauga) fiziskas un/vai seksuālas vardarbības vismaz vienu reizi kopš 15 gadu vecuma. Salīdzinot ar citām ES valstīm šis rādītājs ir visaugstākais ES. Vienīgā valsts, kurai arī ir tāds pats rādītājs, ir Dānija. 17% no sievietēm Latvijā cieš no citu, kas nav sievietes partneris, vardarbības. Un tikai 1/4 no šiem pāridarītājiem nav bijuši sievietei zināmi. Pārējie ir bijuši sievietei zināmi – darba kolēģi, skolas biedri, tuvinieki, draugi un paziņas.

60% no aptaujātām sievietēm atbildējušas, ka ir cietušas no sava partnera psiholoģiskas vardarbības, kas ir augstākais rādītājs Eiropā. 51% no aptaujātajām ir piedzīvojušas kontrolējošu uzvedību no savu partneru puses, 15% ir piedzīvojušas savu partneru ekonomisko vardarbību.

14% no respondentēm norādījušas, ka ir cietušas no vajāšanas, 38% no vajātājiem ir sievietes esošie vai bijušie partneri, 32% citas sievietei pazīstamas personas (darba kolēģi, tuvinieki, draugi u.c.), un tikai 30% no vajātājiem ir bijuši svešinieki. 23% no respondentēm norādīja, ka vajāšana ilgusi līdz vienam mēnesim, 38% – no viena mēneša līdz vienam gadam un 30% – vienu gadu vai ilgāk.

Šeit var lejupielādēt pētījuma kopsavilkumu latviešu valodā.

Eiropas Savienībā (ES) Eiropas Savienības Pamattiesību Aģentūras mājas lapā var iepazīties ar pilnu pētījuma tekstu angļu valodā, kā arī citu noderīgu informāciju. Spied šeit.