Kā rīkoties, ja policijas lēmums tiek pārkāpts

Ja varmāka pārkāpj policijas lēmumu par nošķiršanu – atrodas tuvāk mājoklim par policijas lēmumā norādīto attālumu vai arī mēģina sazināties ar cietušo, tad cietušais nekavējoties informē par to atbildīgo policijas darbinieku vai arī zvana uz tālruņa numuriem 110 vai 112.

Pēc informācijas par policijas lēmuma pārkāpšanu policijai ir jāveic darbības, lai novērstu pārkāpumu. Nepieciešamības gadījumā policija var izmantot piespiedu līdzekļus, lai nodrošinātu lēmuma izpildi –  piespiedu naudu, fiziskā spēka pielietošanu, speciālu līdzekļu (roku dzelžu, dienesta suņu u.c.) izmantošanu. Par nepakļaušanos policijas darbiniekam varmāka var arī tikt aizturēts uz 4 stundām.