Kādus pierādījumus nepieciešams pievienot pieteikumam

Tiesa var piemērot vienu vai vairākus pagaidu aizsardzības līdzekļus, kas var uzlikt varmākam par pienākumu veikt vai atturēties no noteiktām darbībām.

Pienākums atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, un aizliegums atgriezties un uzturēties tajā
Šo aizsardzības veidu tiesa var piemērot neatkarīgi no tā, vai varmāka ir mājokļa īpašnieks vai īrnieks, vai nē. Šis aizliegums uzliek par pienākumu varmākam atstāt kopīgo mājokli nekavējoties vai tiesas noteiktā termiņā.
Aizliegums atbildētājam atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tuvāk par tiesas lēmumā minēto attālumu
Ar šo aizsardzības līdzekli varmākam aizliedz apmeklēt cietušā mājokli vai arī aizliedz tuvoties cietušā mājoklim tuvāk par noteikti attālumu, piemēram,100 vai 150 metriem.
Aizliegums atbildētājam uzturēties noteiktās vietās
Ar šo aizsardzības līdzekli var pasargāt cietušo no varmākas apdraudējuma vietās, kurās cietušais mēdz bieži uzturēties, piemēram, darba vietā, mācību iestādē, radinieku vai draugu mājoklī utt. Šīs vietas noteikti ir jānorāda pieteikumā. Šis aizsardzības līdzeklis var paredzēt aizliegumu ne tikai uzturēties noteiktās vietās, bet arī tuvoties tām tuvāk par tiesas lēmumā norādīto attālumu.
Aizliegums atbildētājam satikties ar prasītāju un uzturēt ar to fizisku vai vizuālu saskari
Šis aizsardzības līdzeklis var aizliegt varmākam apzināti tuvoties cietušajam tuvāk par tiesas lēmumā norādīto attālumu un izvairīties no fiziskas un vizuālas saskares. Ja varmāka un cietušais nejauši satiekas, tad varmākas pienākums ir nekavējoties doties prom no cietušā. Tiesa ar šo aizsardzības līdzekli var aizsargāt arī cietušā radiniekus, mājiniekus, bērnus, un citus, kas ir cieši saistīti ar cietušo. Nepieciešamības gadījumā, cietušā un varmākas tikšanās var notikt policijas darbinieka, kurš ir atbildīgs par tiesas lēmuma izpildes kontroli, klātbūtnē. Uzzini vairāk par tiesas lēmuma izpildes kontroli.
Aizliegums atbildētājam jebkurā veidā sazināties ar prasītāju
Ietver aizliegumu varmākam izmantot jebkurus informācijas nodošanas veidus, lai sazinātos ar cietušo, t.i. zvanīt, sūtīt īsziņas, sūtīt e-pasta vēstules, izmanto sociālos medijus (draugiem.lv, Facebook, Twitter), lai sazinātos ar cietušo. Pēc cietušā lūguma tiesa var aizliegt varmākam sazināties arī ar cietušā radiniekiem, mājiniekiem, bērniem, un citiem, kas ir cieši saistīti ar cietušo. Nepieciešamības gadījumā, informāciju cietušajam varmāka var nodot policijas darbiniekam, kurš ir atbildīgs par tiesas lēmuma izpildes kontroli. Uzzini vairāk par tiesas lēmuma izpildes kontroli.
Aizliegums atbildētājam, izmantojot citu personu starpniecību, organizēt satikšanos vai jebkāda veida sazināšanos ar prasītāju
Šis aizsardzības līdzeklis aizliedz varmākam lūgt savus draugus, radiniekus, darba kolēģus un citas personas sazināties ar cietušo, lai nodotu jebkādu informāciju, kā arī lai organizētu tikšanos ar cietušo.
Aizliegums atbildētājam izmantot prasītāja personas datus
Šis aizsardzības līdzeklis aizliedz varmākam jebkādā veidā izmantot un publicēt cietušā personas datus. Piemēram, publicēt jebkādu informāciju par cietušo sociālajos medijos – draugiem.lv, Facebook u.c., stāstīt jebko par cietušo saviem draugiem, radiniekiem, darba kolēģiem. Varmākam ir atļauts paust informāciju par cietušo tikai saistībā ar tiesvedību – sniedzot paskaidrojumus tiesā, informējot savu pārstāvi vai advokātu par lietas apstākļiem utt.

Tiesa ar lēmumu var uzlikt varmākam arī citus pienākumus un aizliegumus, ja iepriekš minētie līdzekļi nav pietiekami efektīvi, lai aizsargātu cietušo. Ja mainās apstākļi un cietušais vēlas, lai kāds no aizsardzības līdzekļiem tiktu atcelts, aizstāts ar citu vai arī piemērots papildus aizsardzības līdzeklis, tad ar pieteikumu ir jāvēršas tiesā. Uzzini vairāk par aizsardzības līdzekļu atcelšanu un aizstāšanu.