Kas notiek pēc tam, kad varmāka pamet mājokli

Kad varmāka ir pametis kopīgo mājokli un cietušais ir drošībā, cietušajam ir iespēja mierīgi apsvērt turpmākos rīcības soļus – vai nepieciešama psiholoģiskā palīdzība vai cits atbalsts. Esot drošībā cietušais var mierīgi arī apsvērt, vai ir nepieciešams risināt jautājumu par laulības šķiršanu, kopīgās mantas sadali, bērnu aizgādību un uzturēšanas līdzekļiem u.c. jautājumus.

Ja policijas izsaukuma laikā cietušais nebija pārliecināts, vai vēlas, lai tiktu nodrošināta ilgstoša aizsardzība un neiesniedza policijai pieteikumu tiesai, tad pēc varmākas nošķiršanas cietušajam ir iespēja apsvērt šo jautājumu. Ja cietušais nolemj, ka ir nepieciešama ilgstoša aizsardzība no varmākas, tad cietušais pats var sagatavot un iesniegt tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību. Uzzini vairāk par pieteikumu tiesai un jautājuma izlemšanu tiesā.

Ja policijas izsaukuma laikā cietušais iesniedza policijas darbiniekam pieteikumu tiesai, tad cietušais var noskaidrot tiesā, vai tiesa ir pieņēmusi lēmumu. Tiesas nosaukums un datums, kad ir pieejams tiesas lēmuma noraksts, ir norādīti policijas lēmumā par nošķiršanu. Tas, vai cietušais saņems tiesas lēmuma norakstu, vai nesaņems, neaptur lēmuma izpildi.

Pēc tiesas lēmuma pieņemšanas tas tiek nosūtīts policijai izpildei un kontrolei. Ja varmākam uzlikts pienākums atstāt mājokli, policijas sazināsies ar cietušo, lai noskaidrotu,  kad  varētu  notikt  atbildētāja (personas, kas rada draudus) iepazīstināšana ar  tiesas nolēmumu kā arī lai informētu par policijas darbinieku, kas būs atbildīgs par tiesas lēmuma kontroli. Ar šo policijas darbinieku cietušais varēs sazināties gadījumos, ja varmāka nepilda tiesas lēmumu vai arī citos jautājumos, kas saistīti ar tiesas lēmuma izpildi un kontroli. Uzzini vairāk par tiesas lēmuma izpildi.