Kas un kādos gadījumos var iesniegt pieteikumu

Ja policija nav bijusi izsaukta vai arī ir bijusi izsaukta, bet policijas darbinieks nav konstatējis tūlītējus draudus, tad cietušais pats var vērsties tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Ja policijas darbinieks izsaukuma laikā ir konstatējis tūlītēju apdraudējumu, pieņēmis lēmumu par nošķiršanu, kā arī pieņēmis no cietušā pieteikumu tiesai, tad policija ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nosūta pieteikum tiesai, kā arī pievieno tam policijas lēmumu par nošķiršanu, kā arī citus dokumentus.

Cietušais pieteikumu pagaidu aizsardzībai pret vardarbību var iesniegt tiesā, ja starp viņu un varmāku pastāv vai ir pastāvējušas tuvas attiecības –

  • starp cietušo un varmāku ir noslēgta laulība
  • cietušais un varmāka ir šķīruši laulību (vai tiesa atzinusi laulību par neesošu)
  • starp cietušo un varmāku pastāv bērnu un vecāku attiecības
  • starp cietušo un varmāku pastāv vai ir pastāvējušas aizbildnības vai citas ārpusģimenes aprūpes attiecības (piemēram, audžuģimenes audžubērna attiecības)
  • starp cietušo un varmāku pastāv radniecības vai svainības attiecības (brāļi, māsas, vīramāte, vīratēvs, sievasmāte, sievastēvs, meitas vīrs, dēla sieva u.c.)
  • cietušais un varmāka dzīvo vai ir dzīvojuši vienā mājsaimniecībā
  • cietušajam un varmākam ir vai ir gaidāms kopīgs bērns
  • starp cietušo un varmāku pastāv vai ir pastāvējušas tuvas personiskās vai intīmās attiecības.

Ja cietušais ir nepilngadīgs, tad viņa interesēs pieteikumu tiesai var iesniegt viens vai abi vecāki, aizbildnis, bāriņtiesa vai prokuratūra.

Cietušais var iesniegt pieteikumu tiesā, ja cieš no vardarbības vai pastāv reāli vardarbības draudi no varmākas puses. Par vardarbību tiek uzskatīts jebkurš vardarbības veids, tai skaitā fiziska, seksuāla, psiholoģiska, ekonomiska vardarbība, vajāšana un vardarbīga kontrole. Uzzini vairāk par vardarbības veidiem.