Ko dara policija izsaukuma laikā

Policijas darbinieks ierodoties notikuma vietā, noskaidros apstākļus, cietušo personu un vardarbīgo personu, kā arī noskaidros, vai pastāv tūlītēji draudi cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai.

Ja policijas darbinieks konstatēs, ka pastāv tūlītēji draudi cietušajam:

  • Pieņem no cietušā rakstisku pieteikumu policijai par varmākas nošķiršanu, kas darbosies līdz 8 dienām (policijas darbinieks iedos cietušajam aizpildīt pieteikuma veidlapu);
  • Pieņem cietušā pieteikumu tiesai par pagaidu aizsardzību, ja cietušais vēlas, lai aizsardzība darbotos ilgāk par 8 dienām (policijas darbinieks iedos cietušajam aizpildīt pieņems pieteikumua tiesai, aizpildot speciālu veidlapu);
  • Pieņem no varmākas rakstiskus paskaidrojumus;
  • Pieņem no paskaidrojumus no lieciniekiem, ja tādi ir;
  • Pieņem lēmumu par nošķiršanu – pienākumu varmākam pamest mājokli, netuvoties tam, kā arī aizliegumu sazināties ar cietušo. Uzzini vairāk par policijas lēmumu par nošķiršanu.
  • Ja varmāka ir nodarījis cietušajam miesas bojājumus, vai citu nodarījumu, policija var ierosināt administratīvā pārkāpuma lietu vai kriminālprocesu.

Ja policijas darbinieks nekonstatē tūlītējus draudus cietušajam, vai cietušais atsakās rakstīt pieteikumu policijai – Policijas darbinieks informē cietušo par iespēju iesniegt tiesā prasības pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Uzzini vairāk par pieteikumu tiesai.

Ja policija nepamatoti atsakās pieņemt lēmumu par nošķiršanu, par policijas faktisko rīcību var iesniegt apstrīdēšanas iesniegumu augstākai policijas amatpersonai vai iestādei.