Ko darīt, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību?

Gadījumā, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību vai arī apmierinājusi to daļēji (piemēram, prasīto aizsardzības līdzekļu vietā ir piemērojusi citus), pieteicējs (cietušais) var šo lēmumu pārsūdzēt, iesniedzot blakus sūdzību 10 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas dienas.

Blakus sūdzība iesniedzama tiesai, kas pieņēmusi lēmumu (noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību). Bet blakus sūdzība adresējama attiecīgajai apelācijas instances tiesai (apgabaltiesai). Tiesa, kas pieņēmusi lēmumu (noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību), nosūta blakus sūdzību attiecīgajai apelācijas instances tiesai.

Apelācijas instances tiesa blakus sūdzību izskata rakstveida procesā, tas nozīmē, ka sūdzības izskatīšanai netiek rīkota tiesas sēde. Apelācijas instances tiesas lēmums par blakussūdzību ir nepārsūdzams.

Pieteikuma par pagaidu aizsardzību noraidīšana, kā arī blakus sūdzības noraidīšana par šo lēmumu neliedz cietušajam atkārtoti vērsties tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību, ja joprojām pastāv apdraudējums. Ja iepriekšējais pieteikums ir noraidīts pierādījumu trūkuma dēļ, tad gatavojot atkārtotu pieteikumu, ieteicams padomāt par papildus pierādījumiem.