Kurā tiesā ir jāiesniedz pieteikums

Ja tiesā nav vēl uzsākta tiesvedība cietušā prasībā pret varmāku, tad pieteikumu iesniedz tiesai pēc aizskāruma nodarīšanas vietas. Ņemot vērā, ka pagaidu aizsardzība pret vardarbību tiek piemērota vardarbības ģimenē gadījumos, kas pārsvarā notiek mājās, tad bieži pieteikums iesniedzams tiesai pēc cietušā dzīves vietas. Gadījumā, ja pieteikums tiek iesniegts ar policijas starpniecību, tad policija to arī iesniedz tiesai pēc nodarījuma vietas.

Atrodi tiesu, kurā ir jāiesniedz pieteikums par pagaidu aizsardzību.

Ja tiesā jau ir iesniegta pamatprasība (par laulības šķiršanu, bērnu aizgādību un saskarsmi, u.c.) un tiesa ir uzsākusi tiesvedību, tad pieteikumu par pagaidu aizsardzību iesniedz tiesai, kura izskata pamatprasību (pamatprasības).

Gadījumos, ja pamatprasība tiek celta vēlāk citā tiesā, nevis tiesā, kura ir izskatījusi jautājumu par pagaidu aizsardzību un pieņēmusi lēmumu, tad pagaidu aizsardzības lietas materiāli tiek nosūtīti tiesai, kura izskata pamatprasību.

Iesniedzot pieteikumu par pagaidu aizsardzību, iesniedzējam nav jāsedz tiesas izdevumi (valsts nodeva, kancelejas nodeva un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).