Tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību

Apmierinot pieteikumu par pagaidu aizsardzību, tiesa pieņem lēmumu. Lēmums tiek noformēts atbilstoši Civilprocesa likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Ja tiesa nolemj piemērot aizsardzības līdzekli – pienākumu atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tad lēmumā tiesa var norādīt termiņu lēmuma labprātīgai izpildei. Lēmumā varmāka tiek brīdināts, ka policija veiks lēmuma izpildes kontroli un, ja lēmums netiks pildīts labprātīgi, atbildētājs būs atbildīgs saskaņā ar Krimināllikumu.

Ja pieteikums pagaidu aizsardzībai ir iesniegts pirms pamatprasības celšanas, tad tiesa lēmumā norāda termiņu, kurā iesniedzama prasība.

Lēmums pēc tā pieņemšanas ir izpildāms nekavējoties, ja tiesa nav noteikusi termiņu lēmuma labprātīgai izpildei. Blakus sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi.