Lēmums par nošķiršanu

Ja policijas darbinieks konstatē tūlītēju apdraudēju cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai un cietušais ir uzrakstījis un iesniedzis policijas darbiniekam pieteikumu, policijas darbinieks nekavējoties izsaukumu laikā pieņem lēmumu par nošķiršanu. Lēmums var uzlikt par pienākumu varmākam:

  • pamest kopīgo mājokli
  • netuvoties mājoklim tuvāk par lēmumā noteikto attālumu (piemēram, 150 metriem)
  • nesazināties ar cietušo (tas ir, satikties ar cietušo, uzturēt ar to fizisku vai vizuālu saskari, izmantot jebkurus informācijas nodošanas paņēmienus, lai tieši vai ar trešo personu starpniecību kontaktētos ar cietušo), ja cietušais to vēlas.

Policijas lēmums par nošķiršanu darbojas uz laiku līdz 8 dienām.

Ja cietušais vēlas, lai tiesa izskatītu jautājumu par pagaidu aizsardzību, kas darbotos ilgāku laiku (līdz 30 dienām vai pat līdz 1 gadam un ilgāk) un policijas darbiniekam ir iesniegts attiecīgs pieteikums, policijas lēmumā par nošķiršanu norāda datumu un tiesu, kur saņemt tiesas lēmuma par pagaidu aizsardzību norakstu. Policija ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nosūta lēmumu par nošķiršanu un cietušā pieteikumu tiesai. Tiesai jāpieņem lēmums par pagaidu aizsardzību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.

Policijas lēmums par nošķiršanu ir administratīvais akts, kuru var apstrīdēt augstākā iestādē viena mēneša laikā. Šī iestāde būs norādīta lēmumā. Lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.