Tiesas sēde, kurā tiek izskatīts jautājums par pagaidu aizsardzību

Ja tiesa izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, tad jautājums tiek izlemts, nerīkojot tiesas sēdi un par to nepaziņojot lietas dalībniekiem – cietušajam (pieteikuma iesniedzējam) un varmākam (atbildētājam).

Gadījumā, ja nepieciešams izprasīt papildus pierādījumus, tiesa izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību 20 dienu laikā, rīkojot tiesas sēdi. Jautājums tiek izlemts slēgtā tiesas sēdē, piedaloties tikai lietas dalībniekiem, viņu pārstāvjiem un advokātiem, ja tādi ir pieaicināti. Par tiesas sēdi tiesa iepriekš paziņo lietas dalībniekiem.

Ja cietušais nevēlas satikties ar varmāku, tad pēc viņa lūguma tiesa katru pusi var noklausīties atsevišķā tiesas sēdē. Atbildētāja neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.