Policijas izsaukums – 110 vai 112

Ja tava dzīvība, brīvība un veselība ir apdraudēta un ja ir nepieciešama tūlītēja palīdzība, tad zvani uz valsts policijas palīdzības tālruni 110 vai uz tālruni ārkārtējo notikumu gadījumiem 112. Bezmaksas Diennakts Darbojas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa Visas sarunas tiek ierakstītas Ko un kā teikt, zvanot uz 110 vai 112: Izsakies pēc iespējas … Lasīt vairāk

Ko dara policija izsaukuma laikā

Policijas darbinieks ierodoties notikuma vietā, noskaidros apstākļus, cietušo personu un vardarbīgo personu, kā arī noskaidros, vai pastāv tūlītēji draudi cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai. Ja policijas darbinieks konstatēs, ka pastāv tūlītēji draudi cietušajam: Pieņem no cietušā rakstisku pieteikumu policijai par varmākas nošķiršanu, kas darbosies līdz 8 dienām (policijas darbinieks iedos cietušajam aizpildīt pieteikuma veidlapu); Pieņem … Lasīt vairāk

Lēmums par nošķiršanu

Ja policijas darbinieks konstatē tūlītēju apdraudēju cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai un cietušais ir uzrakstījis un iesniedzis policijas darbiniekam pieteikumu, policijas darbinieks nekavējoties izsaukumu laikā pieņem lēmumu par nošķiršanu. Lēmums var uzlikt par pienākumu varmākam: pamest kopīgo mājokli netuvoties mājoklim tuvāk par lēmumā noteikto attālumu (piemēram, 150 metriem) nesazināties ar cietušo (tas ir, satikties ar … Lasīt vairāk

Lēmuma par nošķiršanu izpilde

Kad policijas darbinieks ir pieņēmis lēmumu par nošķiršanu un noformējis to rakstiski, tad tas tiek izsniegts cietušajam un varmākam pret parakstu. Policijas darbinieks izskaidro cietušajam un varmākam lēmuma būtību, abu pušu tiesības un pienākumus, kā arī informē par atbildīgo policijas darbinieku, pie kura atradīsies lietas materiāli un ar kuru nepieciešamības gadījumā varēs sazināties. Varmāka mutiski … Lasīt vairāk

Kas notiek pēc tam, kad varmāka pamet mājokli

Kad varmāka ir pametis kopīgo mājokli un cietušais ir drošībā, cietušajam ir iespēja mierīgi apsvērt turpmākos rīcības soļus – vai nepieciešama psiholoģiskā palīdzība vai cits atbalsts. Esot drošībā cietušais var mierīgi arī apsvērt, vai ir nepieciešams risināt jautājumu par laulības šķiršanu, kopīgās mantas sadali, bērnu aizgādību un uzturēšanas līdzekļiem u.c. jautājumus. Ja policijas izsaukuma laikā … Lasīt vairāk

Kā rīkoties, ja policijas lēmums tiek pārkāpts

Ja varmāka pārkāpj policijas lēmumu par nošķiršanu – atrodas tuvāk mājoklim par policijas lēmumā norādīto attālumu vai arī mēģina sazināties ar cietušo, tad cietušais nekavējoties informē par to atbildīgo policijas darbinieku vai arī zvana uz tālruņa numuriem 110 vai 112. Pēc informācijas par policijas lēmuma pārkāpšanu policijai ir jāveic darbības, lai novērstu pārkāpumu. Nepieciešamības gadījumā … Lasīt vairāk

Aizsardzības līdzekļu atcelšana vai aizstāšana

Lēmumu par pagaidu aizsardzību, kā arī lēmumu par aizsardzības līdzekļu aizstāšanu vai atcelšanu tiesa nekavējoties pēc tā pieņemšanas nosūta Valsts policijai izpildes kontrolei. Lēmums tiek nosūtīts elektroniski, tādējādi nodrošinot nekavējošu lēmuma izpildes kontroli. Gadījumā, ja tiesa ir uzlikusi pienākumu varmākam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, neatgriezties un neuzturēties tajā, atbildīgais policijas darbinieks sazinās ar … Lasīt vairāk

Policijas rīcība tiesas lēmuma izpildes kontrolē

Lēmumu par pagaidu aizsardzību, kā arī lēmumu par aizsardzības līdzekļu aizstāšanu vai atcelšanu tiesa nekavējoties pēc tā pieņemšanas nosūta Valsts policijai izpildes kontrolei. Lēmums tiek nosūtīts elektroniski, tādējādi nodrošinot nekavējošu lēmuma izpildes kontroli. Gadījumā, ja tiesa ir uzlikusi pienākumu varmākam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, neatgriezties un neuzturēties tajā, atbildīgais policijas darbinieks sazinās ar … Lasīt vairāk

Kā rīkoties, ja tiesas lēmums tiek pārkāpts

Ja varmāka pārkāpj tiesas lēmumu, tas ir, neievēro tiesas uzliktos pienākumus un aizliegumus, tad par šo faktu cietušais nekavējoties informē atbildīgo Valsts policijas darbinieku. Policijas darbinieks, konstatējot, ka varmāka pārkāpj tiesas lēmumu, var uzsākt lēmuma izpildi, nepieciešamības gadījumā izmantojot piespiedu līdzekļus –  piespiedu naudu, fiziskā spēka pielietošanu, speciālu līdzekļu (roku dzelžu, dienesta suņu u.c.) izmantošanu … Lasīt vairāk

Kādas prasības var iesniegt tiesā

Saskaņā ar Civilprocesa likumu cietušais var saņemt tiesas pagaidu aizsardzību (lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību), ja ir ierosināta vai nākotnē tiks ierosināta civillieta sekojošās prasījumos: prasībā par laulības neesamību vai šķiršanu personisku aizskārumu dēļ (piemēram, atlīdzības piedzīšanā par nodarītām fiziskās ciešanām un morālo kaitējumu, goda un cieņas aizskārums) par uzturēšanas līdzekļu piedziņu (gan kopīgajam … Lasīt vairāk