Kas notiek ar pagaidu aizsardzību laikā, kad notiek tiesvedība iesniegtajās prasībās

Ja pieteikums pagaidu aizsardzībai pret vardarbību ir iesniegts pirms pamatprasības celšanas, tad tiesa, pieņemot lēmumu par pagaidu aizsardzību, nosaka termiņu, kurā cietušajam ir jāiesniedz prasības pieteikums. Ja tiesa ar lēmumu piemēro varmākam pienākumu atstāt kopīgo mājokli vai atrasties tuvāk mājoklim par tiesas noteikto attālumu, tad prasības iesniegšanas termiņš tiek noteikts ne ilgāk kā 30 dienas. … Lasīt vairāk

Policijas lēmums par varmākas nošķiršanu no bērna

Gadījumos, ja bērns dzīvo kopā ar abiem vecākiem un viens no vecākiem ir vardarbīgs pret bērnu, tad nevardarbīgais no vecākiem var pārstāvēt bērna intereses policijas izsaukuma laikā. Ja policijas darbinieks, konstatē, ka pastāv tūlītēji draudi bērnam, tad viņa interesēs nevardarbīgais vecāks var iesniegt policijai pieteikumu, lai nošķirtu varmāku no bērna, tas ir, uzlikt varmākam par … Lasīt vairāk

Pieteikuma par pagaidu aizsardzību bērnam iesniegšana un izlemšana tiesā

Ja policija nav bijusi izsaukta vai arī ir bijusi izsaukta, bet policijas darbinieks nav konstatējis tūlītējus draudus bērnam, tad nevardarbīgais no vecākiem var pārstāvēt bērna intereses, iesniedzot tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Ja bērns dzīvo kopā ar aizbildni, tad bērna vārdā pieteikumu tiesā var iesniegt aizbildnis. Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu … Lasīt vairāk

Kā izpaužas vajāšana

Vajāšana var izpausties kā: regulāra upura izsekošana ierastajās ikdienas gaitās (piemēram, ceļā no mājām uz darba vietu, mācību iestādi, veikalu, citām vietām , kuras upuris mēdz regulāri apmeklēt) regulāra, uzmācīga un biedējoša kontaktēšanās ar upuri – ar telefona, īsziņu, e-pasta starpniecību. Bieži tiek sūtītas īsziņas vai zvanīts vēlu vakarā un pa nakti regulāra dažādu apmēru … Lasīt vairāk

Vardarbība pret sievietēm – statistika

Lai noskaidrotu, cik izplatīta ir vardarbība pret sievietēm Eiropas Savienībā (ES) Eiropas Savienības Pamattiesību Aģentūra 2012.gadā veica pētījumu “Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums”, kura laikā notika tiešas intervijas ar 42 000 sievietēm visās 28 ES dalībvalstīs. Latvijā tika intervētas 1 513 sievietes. Pētījuma rezultāti publiskoti 2014.gada martā. Saskaņā ar pētījumu 39 % no Latvijā … Lasīt vairāk

Vardarbība pret bērniem – statistika

Pētījumā “Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums”, 2014 no visām aptaujātajām sievietēm Latvijā 34% norādīja, ka bērnībā (līdz 15 gadu vecuma) ir cietušas no fiziskas, seksuālas vai psiholoģiskas vardarbības, kas ir nedaudz zemāks rādītājs kā vidējais Eiropā – 35%. 30% no aptaujātajām norādījušas, ka bērnībā ir cietušas no pieaugušo fiziskas vardarbības. 7% no respondentēm norādījušas, … Lasīt vairāk