Pagaidu aizsardzība pret vardarbību bērnam

Policijas lēmums par varmākas nošķiršanu no bērna

Gadījumos, ja bērns dzīvo kopā ar abiem vecākiem un viens no vecākiem ir vardarbīgs pret bērnu, tad nevardarbīgais no vecākiem var pārstāvēt bērna intereses policijas izsaukuma laikā. Ja policijas darbinieks, konstatē, ka pastāv tūlītēji draudi bērnam, tad viņa interesēs nevardarbīgais vecāks var iesniegt policijai pieteikumu, lai nošķirtu varmāku no bērna, tas ir, uzlikt varmākam par … Lasīt vairāk

Pieteikuma par pagaidu aizsardzību bērnam iesniegšana un izlemšana tiesā

Ja policija nav bijusi izsaukta vai arī ir bijusi izsaukta, bet policijas darbinieks nav konstatējis tūlītējus draudus bērnam, tad nevardarbīgais no vecākiem var pārstāvēt bērna intereses, iesniedzot tiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Ja bērns dzīvo kopā ar aizbildni, tad bērna vārdā pieteikumu tiesā var iesniegt aizbildnis. Ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu … Lasīt vairāk