Pieteikuma izskatīšana par pagaidu aizsardzību pret vardarbību

Kurā tiesā ir jāiesniedz pieteikums

Ja tiesā nav vēl uzsākta tiesvedība cietušā prasībā pret varmāku, tad pieteikumu iesniedz tiesai pēc aizskāruma nodarīšanas vietas. Ņemot vērā, ka pagaidu aizsardzība pret vardarbību tiek piemērota vardarbības ģimenē gadījumos, kas pārsvarā notiek mājās, tad bieži pieteikums iesniedzams tiesai pēc cietušā dzīves vietas. Gadījumā, ja pieteikums tiek iesniegts ar policijas starpniecību, tad policija to arī … Lasīt vairāk

Cik ilgā laikā tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību

Tiesa izlemj jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, nepaziņojot par to lietas dalībniekiem,  šādos gadījumos: ja nav nepieciešams pieprasīt papildu pierādījumus ja kavēšanās varētu radīt būtisku cietušā tiesību aizskārumu ja pieteikums tiesai ir iesniegts ar policijas starpniecību un policija ir pieņēmusi lēmumu par nošķiršanu ja pirmsšķietami … Lasīt vairāk

Tiesas sēde, kurā tiek izskatīts jautājums par pagaidu aizsardzību

Ja tiesa izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, tad jautājums tiek izlemts, nerīkojot tiesas sēdi un par to nepaziņojot lietas dalībniekiem – cietušajam (pieteikuma iesniedzējam) un varmākam (atbildētājam). Gadījumā, ja nepieciešams izprasīt papildus pierādījumus, tiesa izlemj pieteikumu par pagaidu aizsardzību 20 dienu laikā, rīkojot tiesas sēdi. Jautājums … Lasīt vairāk

Tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību

Apmierinot pieteikumu par pagaidu aizsardzību, tiesa pieņem lēmumu. Lēmums tiek noformēts atbilstoši Civilprocesa likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Ja tiesa nolemj piemērot aizsardzības līdzekli – pienākumu atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tad lēmumā tiesa var norādīt termiņu lēmuma labprātīgai izpildei. Lēmumā varmāka tiek brīdināts, ka policija veiks lēmuma izpildes kontroli un, ja … Lasīt vairāk

Ko darīt, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību?

Gadījumā, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību vai arī apmierinājusi to daļēji (piemēram, prasīto aizsardzības līdzekļu vietā ir piemērojusi citus), pieteicējs (cietušais) var šo lēmumu pārsūdzēt, iesniedzot blakus sūdzību 10 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas dienas. Blakus sūdzība iesniedzama tiesai, kas pieņēmusi lēmumu (noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību). Bet blakus sūdzība adresējama attiecīgajai … Lasīt vairāk

Aizsardzības līdzekļu atcelšana vai aizstāšana

Lēmumu par pagaidu aizsardzību, kā arī lēmumu par aizsardzības līdzekļu aizstāšanu vai atcelšanu tiesa nekavējoties pēc tā pieņemšanas nosūta Valsts policijai izpildes kontrolei. Lēmums tiek nosūtīts elektroniski, tādējādi nodrošinot nekavējošu lēmuma izpildes kontroli. Gadījumā, ja tiesa ir uzlikusi pienākumu varmākam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, neatgriezties un neuzturēties tajā, atbildīgais policijas darbinieks sazinās ar … Lasīt vairāk