Policijas lēmums par nošķiršanu

Policijas izsaukums – 110 vai 112

Ja tava dzīvība, brīvība un veselība ir apdraudēta un ja ir nepieciešama tūlītēja palīdzība, tad zvani uz valsts policijas palīdzības tālruni 110 vai uz tālruni ārkārtējo notikumu gadījumiem 112. Bezmaksas Diennakts Darbojas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa Visas sarunas tiek ierakstītas Ko un kā teikt, zvanot uz 110 vai 112: Izsakies pēc iespējas … Lasīt vairāk

Ko dara policija izsaukuma laikā

Policijas darbinieks ierodoties notikuma vietā, noskaidros apstākļus, cietušo personu un vardarbīgo personu, kā arī noskaidros, vai pastāv tūlītēji draudi cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai. Ja policijas darbinieks konstatēs, ka pastāv tūlītēji draudi cietušajam: Pieņem no cietušā rakstisku pieteikumu policijai par varmākas nošķiršanu, kas darbosies līdz 8 dienām (policijas darbinieks iedos cietušajam aizpildīt pieteikuma veidlapu); Pieņem … Lasīt vairāk

Lēmums par nošķiršanu

Ja policijas darbinieks konstatē tūlītēju apdraudēju cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai un cietušais ir uzrakstījis un iesniedzis policijas darbiniekam pieteikumu, policijas darbinieks nekavējoties izsaukumu laikā pieņem lēmumu par nošķiršanu. Lēmums var uzlikt par pienākumu varmākam: pamest kopīgo mājokli netuvoties mājoklim tuvāk par lēmumā noteikto attālumu (piemēram, 150 metriem) nesazināties ar cietušo (tas ir, satikties ar … Lasīt vairāk

Lēmuma par nošķiršanu izpilde

Kad policijas darbinieks ir pieņēmis lēmumu par nošķiršanu un noformējis to rakstiski, tad tas tiek izsniegts cietušajam un varmākam pret parakstu. Policijas darbinieks izskaidro cietušajam un varmākam lēmuma būtību, abu pušu tiesības un pienākumus, kā arī informē par atbildīgo policijas darbinieku, pie kura atradīsies lietas materiāli un ar kuru nepieciešamības gadījumā varēs sazināties. Varmāka mutiski … Lasīt vairāk

Kas notiek pēc tam, kad varmāka pamet mājokli

Kad varmāka ir pametis kopīgo mājokli un cietušais ir drošībā, cietušajam ir iespēja mierīgi apsvērt turpmākos rīcības soļus – vai nepieciešama psiholoģiskā palīdzība vai cits atbalsts. Esot drošībā cietušais var mierīgi arī apsvērt, vai ir nepieciešams risināt jautājumu par laulības šķiršanu, kopīgās mantas sadali, bērnu aizgādību un uzturēšanas līdzekļiem u.c. jautājumus. Ja policijas izsaukuma laikā … Lasīt vairāk

Kā rīkoties, ja policijas lēmums tiek pārkāpts

Ja varmāka pārkāpj policijas lēmumu par nošķiršanu – atrodas tuvāk mājoklim par policijas lēmumā norādīto attālumu vai arī mēģina sazināties ar cietušo, tad cietušais nekavējoties informē par to atbildīgo policijas darbinieku vai arī zvana uz tālruņa numuriem 110 vai 112. Pēc informācijas par policijas lēmuma pārkāpšanu policijai ir jāveic darbības, lai novērstu pārkāpumu. Nepieciešamības gadījumā … Lasīt vairāk