Prasības tiesai dažādu jautājumu izlemšanai

Kādas prasības var iesniegt tiesā

Saskaņā ar Civilprocesa likumu cietušais var saņemt tiesas pagaidu aizsardzību (lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību), ja ir ierosināta vai nākotnē tiks ierosināta civillieta sekojošās prasījumos: prasībā par laulības neesamību vai šķiršanu personisku aizskārumu dēļ (piemēram, atlīdzības piedzīšanā par nodarītām fiziskās ciešanām un morālo kaitējumu, goda un cieņas aizskārums) par uzturēšanas līdzekļu piedziņu (gan kopīgajam … Lasīt vairāk

Kas notiek ar pagaidu aizsardzību laikā, kad notiek tiesvedība iesniegtajās prasībās

Ja pieteikums pagaidu aizsardzībai pret vardarbību ir iesniegts pirms pamatprasības celšanas, tad tiesa, pieņemot lēmumu par pagaidu aizsardzību, nosaka termiņu, kurā cietušajam ir jāiesniedz prasības pieteikums. Ja tiesa ar lēmumu piemēro varmākam pienākumu atstāt kopīgo mājokli vai atrasties tuvāk mājoklim par tiesas noteikto attālumu, tad prasības iesniegšanas termiņš tiek noteikts ne ilgāk kā 30 dienas. … Lasīt vairāk