Tiesas lēmuma par pagaidu aizsardzību izpilde un kontrole

Policijas rīcība tiesas lēmuma izpildes kontrolē

Lēmumu par pagaidu aizsardzību, kā arī lēmumu par aizsardzības līdzekļu aizstāšanu vai atcelšanu tiesa nekavējoties pēc tā pieņemšanas nosūta Valsts policijai izpildes kontrolei. Lēmums tiek nosūtīts elektroniski, tādējādi nodrošinot nekavējošu lēmuma izpildes kontroli. Gadījumā, ja tiesa ir uzlikusi pienākumu varmākam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, neatgriezties un neuzturēties tajā, atbildīgais policijas darbinieks sazinās ar … Lasīt vairāk

Kā rīkoties, ja tiesas lēmums tiek pārkāpts

Ja varmāka pārkāpj tiesas lēmumu, tas ir, neievēro tiesas uzliktos pienākumus un aizliegumus, tad par šo faktu cietušais nekavējoties informē atbildīgo Valsts policijas darbinieku. Policijas darbinieks, konstatējot, ka varmāka pārkāpj tiesas lēmumu, var uzsākt lēmuma izpildi, nepieciešamības gadījumā izmantojot piespiedu līdzekļus –  piespiedu naudu, fiziskā spēka pielietošanu, speciālu līdzekļu (roku dzelžu, dienesta suņu u.c.) izmantošanu … Lasīt vairāk