Vardarbība skaitļos

Cietušie visbiežāk izvēlas noklusēt piedzīvoto vardarbību ģimenē, jo jūt kaunu, vainas apziņu, kā arī bailes no varmākas atriebības. Bieži cietušie netic, ka kāds var palīdzēt – ne draugi, tuvinieki, ne policija. Tādēļ diezgan problemātiski ir iegūt statistikas datus par vardarbību ģimenē, kas varētu atspoguļot reālo vardarbības izplatību. Neskatoties uz cietušo klusēšanu, līdz šim apkopotā informācija dažādos pētījumos un aptaujās par vardarbību ģimenē liecina, ka ģimenes vardarbībā cietušo skaits ir liels un vardarbība ģimenē ir izplatīta problēma.