Vardarbīgas un līdztiesīgas attiecības

Ja Tev ir grūti atbildēt uz jautājumu „Vai es ciešu no vardarbības no sava vīra vai drauga puses?”, pārbaudi vai attiecības Tavā ģimenē ir kontrolējošas un pakļaujošas vai līdztiesīgas.

Vardarbīgas attiecības Līdztiesīgas attiecības
·    Viņš kontrolē, ko Tu dari, ar ko satiecies un runā, ko lasi un kur ej

·    Viņš nosaka, cik ilgi Tu drīksti uzturēties ārpus mājas

·    Savu rīcību viņš attaisno ar greizsirdību

·    Viņš draud pamest Tevi vai izdarīt pašnāvību

·    Viņš draud un reizēm īsteno draudus, lai nodarītu Tev pāri

·    Savu vardarbīgo rīcību viņš uztver kā sīkumu, neuztver nopietni Tavas raizes

·    Viņš noliedz notikušo vardarbību un uzsver, ka tā ir Tavas pašas vaina

·    Viņš noklusē par saviem ienākumiem un patur tos sev

·    Viņš cenšas nepieļaut, lai Tu strādātu algotu darbu vai gūtu ienākumus

·    Viņš kontrolē naudu un liek Tev atskaitīties par tēriņiem

·    Viņš liek Tev lūgt no viņa naudu, viņš izsniedz Tev pabalstus

·    Viņš apsaukā Tevi un apšauba Tavas prāta spējas

·    Viņš spēlējas ar Tavām jūtām un pazemo Tevi

·    Viņš liek justies Tev vainīgai un bieži piemin un uzsver Tavas sliktās rakstura īpašības

·    Viņš izturas pret Tevi kā pret kalponi un vienpersoniski sadala „sieviešu” un „vīriešu” pienākumus mājās

·    Viņš vienpersoniski pieņem visus svarīgākos lēmumus

·    Viņš liek justies Tev vainīgai par bērnu izdarībām

·    Viņš draud Tev atņemt bērnus

·    Viņš izmanto bērnus kā starpniekus attiecību kārtošanā

·    Viņš cenšas Tevi iebiedēt ar skatienu, rīcību, žestiem

·    Viņš bojā vai iznīcina Tavas personīgās lietas, spīdzina Tavus mājdzīvniekiem

·    Viņš ciena un respektē tavas tiesības uz jūtām, draugiem, aktivitātēm un domām

·    Jūs abi esat gatavi mainīt savu viedokli un piekāpties

·    Jūs abi patiesi vēlaties problēmās rast kompromisu

·    Jūs kopīgi lemjat par kopīgās ģimenes naudas izlietošanu

·    Jūs abi rīkojaties tā, lai abi gūtu labumu no finansiālajiem ienākumiem

·    Jums abiem ir kopīga atbildība par bērniem

·    Viņš uzvedas un rīkojas tā, lai būtu pozitīvs „nevardarbīga vīrieša” paraugs bērniem

·    Viņš atbalsta Tavus dzīves mērķus

·    Problēmas jūs risināt kopīgi

·    Viņš uzņemas atbildību par savu rīcību

·    Viņš runājot ar Tevi ir patiess un atklāts

·    Viņš atzīst nodarīto vardarbību, ja tāda ir bijusi

·    Viņš atzīst savas kļūdas

·    Viņš runā un uzvedas tā, lai Tu justos droši un nebaidītos

·    Viņš runā un uzvedas tā, lai Tu varētu brīvi izteikt savas domas un jūtas

·    Viņš uzklausa Tevi un nepamatoti nekritizē Tavu viedokli

·    Viņš izturas ar sapratni un emocionāli atbalsta Tevi

·    Viņš novērtē Tavus uzskatus un viedokli

·    Jūs kopīgi vienojaties par pienākumiem ģimenē

·    Jūs kopīgi pieņemat lēmumus, kas skar ģimeni